วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ข่าวสารล่าสุด / ความคืบหน้าการนำเสนอสู่มรดกโลก

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ความคืบหน้าการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ฉบับที่ ๗)

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศาสนสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทลังกาวงศ์ บนคาบสมุทรมลายู ตั้งอยู่บนสันทรายโบราณนครศรีธรรมราชซึ่งเรียกว่า “หาดทรายแก้ว” อันเป็นเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชปัจจุบัน มีพัฒนาการจากสถานีการค้าทางทะเลตั้งแต่สมัยแรกเริ่มบนคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อว่า “ตามพรลิงค์” หรือ “กะมะลิง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่มีชื่อว่า “สุวรรณภูมิ” ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 เป็นต้นมา

สถานีการค้าชื่อ “ตามพรลิงค์” หรือ “กะมะลิง” พัฒนาขึ้นโดยลำดับ จนขึ้นเป็นรัฐในพุทธศตวรรษที่ 10 ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 13-16 รัฐนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธรัฐ “ศรีวิชัย” ซึ่งมีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นหลัก และเป็นที่รู้จักกว้างขวางในเครือข่ายของโลกการค้าทางทะเลบนคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

คำประกาศคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล
(OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE)

เกี่ยวกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ประวัติและพัฒนาการของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ประวัติการสร้างวัดและพระบรมธาตุเจดีย์ปรากฏในตำนานพระบรมธาตุ  ซึ่ง […]

พระเจดีย์และวิหารที่โดดเด่น

ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีพระเจดีย์และวิหารที่โดดเด่นดังนี้ […]

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ประเพณีผ้าขึ้นธาตุ หมายถึง การนำผ้าผืนยาวขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเ […]

พิกัดแผนที่ / การเดินทาง

ที่ตั้ง  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด […]