พิกัดแผนที่ / การเดินทาง

ที่ตั้ง  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร

การเดินทาง  1. การเดินทางโดนรถยนต์ส่วนตัว จากเส้นทางสาย 401 ถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราช ไปที่ถนนราชดำเนิน เมื่อถึงตำบลในเมือง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารเด่นตระหง่านอยู่ด้านขวามือ

2. การเดินทางโดยรถสาธารณะ จากตัวเมืองนครสามารถนั่งรถโดยสารสายสนามกีฬา-หัวถนน(รถสีฟ้า) ค่าโดยสารประมาณ 10 บาท ไปลงหน้า วัดพระธาตุ หรือจะนั่งรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ประมาณ 20-50 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทาง