พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ครั้งที่ 3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ครั้งที่สาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ครั้งที่สาม

ในคราวเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครศรีธรรมราช  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ พ.ศ. 2517 ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกครั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2517 เวลา 09.55 น. นับเป็นการเสด็จวัดนี้เป็นครั้งที่สาม  ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์โดยเสด็จด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ครั้งที่สาม

พระราชกรณียกิจสำคัญที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวันนั้น คือทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระวิหารหลวง และทรงเททองหล่อพระพุทธสิหิงค์นครศรีธรรมราช  ในพิธียกช่อฟ้า  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทอง ทรงผูกผ้าสีชมพู และทรงคล้องพวงมาลัยให้ช่อฟ้า  จากนั้นพนักงานจึงกว้านช่อฟ้าขึ้นประดิษฐานบนพระวิหารหลวง จากนั้นจึงเสด็จไปยังแท่นมณฑลพิธีหล่อพระพุทธสิหิงค์  ผู้ว่าราชจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายคล้าย จิตพิทักษ์) กราบบังคมทูลถวายรายงาน เสร็จแล้วจึงทรงเททองคำแผ่นลงในเบ้าหล่อ  เสร็จพิธีแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

 

ผศ.ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์

ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ

รายงาน

อ้างอิงจาก : จดหมายข่าว วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีสู่มรดกโลก ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559