พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ครั้งที่ 5

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ครั้งที่ห้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ครั้งที่ห้า

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2523 เวลา 13.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ จากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ไปพระราชทานเพลิงศพพระรัตนธัชมุนี (แบน คณฺฐาภรโณ) ณ เมรุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

image028

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงวิหารธรรมศาลา  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ  แล้วเสด็จขึ้นประทับ ณ มุขพลับพลาพิธี  จากนั้นเสด็จขึ้นเมรุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงทอดผ้าไตร รวม 10 ไตร  พระสงฆ์รับบังสุกุลเสร็จแล้ว  ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ที่จิตกาธานข้างโกศ ต่อจากนั้นทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี  ทรงจุดไฟชนวนพระราชทานเพลิง เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินลงจากเมรุกลับไปประทับ ณ มุขพลับพลาพิธี

 

ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จ     พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  ขึ้นเมรุเพื่อพระราชทานเพลิง แล้วข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนขึ้นประชุมเพลิง  สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามบินกองทัพภาคที่ 4 เพื่อประทับเครื่องบิน ซี 123 พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับจังหวัดนราธิวาส

 

การเสด็จพระราชดำเนินวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารครั้งนี้ เป็นการเสด็จครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการเสด็จวัดนี้

 

ผศ.ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์

ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ

รายงาน

อ้างอิงจาก : จดหมายข่าว วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีสู่มรดกโลก ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559