พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ครั้งที่ 2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ครั้งที่สอง

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ครั้งที่สอง

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินวัดพระมหาธาตุ   วรมหาวิหาร  พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2502 จากนั้นอีก 5 ปี ก็เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกครั้ง (เป็นครั้งที่2) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2507 เพื่อทรงประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา และเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์โดยเสด็จด้วย  เสด็จโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟจิตรลดา เมื่อเย็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2507 ถึงสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชในวันรุ่งขึ้น (26 พ.ค.) แล้วเสด็จทรงยกช่อฟ้าอุโบสถหลังใหม่ในเวลา 11.45 จากนั้นจึงเสด็จประทับพักผ่อนอิริยาบถ ณ เรือนประทับรับรองในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีนายสันต์  เอกมหาชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมข้าราชการผู้ใหญ่รอรับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ครั้งที่สอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ครั้งที่สอง

ครั้นเวลา 16.30 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อประกอบพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา  เสร็จพิธีแล้วเสด็จไปเยี่ยมเด็กกำพร้าอันเกิดจากเหตุการณ์วาตภัยแหลมตะลุมพุกที่บ้านศรีธรรมราช โดยประทับที่อาคารหอพักเด็กชาย (ปัจจุบันเรียก “หอเสด็จ”) ทรงไต่ถามทุกข์สุขเด็กๆเหล่านี้ประมาณ 30 นาที แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ โดยรถไฟพระที่นั่งในวันเดียวกันเวลา 19.30 น. จากสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชไปยังสถานีรถไฟจิตรลดา โดยประทับแรมบนรถไฟพระที่นั่งขบวนนี้

 

ผศ.ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์

ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ

รายงาน

อ้างอิงจาก : จดหมายข่าว วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีสู่มรดกโลก ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559