การขุดค้นทางโบราณคดีที่วิหารทับเกษตร

การขุดค้นทางโบราณคดีที่วิหารทับเกษตร

การขุดค้นทางโบราณคดีที่วิหารทับเกษตร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 ก […]

อ่านเพิ่มเติม

การขุดค้นทางโบราณคดีที่เจดีย์จำลอง

การขุดค้นทางโบราณคดีที่เจดีย์จำลอง

การขุดค้นทางโบราณคดีที่เจดีย์จำลอง ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่าน […]

อ่านเพิ่มเติม

การขุดค้นทางโบราณคดีที่เจดีย์ราย

การขุดค้นทางโบราณคดีที่เจดีย์ราย

การขุดค้นทางโบราณคดีที่เจดีย์ราย   เมื่อวันที่ 8  ตุลาคม 255 […]

อ่านเพิ่มเติม

การขุดค้นทางโบราณคดีที่วิหารคด

การขุดค้นทางโบราณคดีที่วิหารคด

การขุดค้นทางโบราณคดีที่วิหารคด   กรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที […]

อ่านเพิ่มเติม

การขุดค้นทางโบราณคดีที่วิหารโพธิ์ลังกา

การขุดค้นทางโบราณคดีที่วิหารโพธิ์ลังกา

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559  กรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่ 14 นครศร […]

อ่านเพิ่มเติม

การขุดค้นทางโบราณคดีที่วิหารโพธิ์พระเดิม

การขุดค้นทางโบราณคดีที่วิหารโพธิ์พระเดิม

เมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 กรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่ 14 นครศร […]

อ่านเพิ่มเติม

จัดทำแผนสนับสนุนเศรษฐกิจเมืองนครโดยใช้วัดพระมหาธาตุฯ

จัดทำแผนสนับสนุนเศรษฐกิจเมืองนครโดยใช้วัดพระมหาธาตุฯ

จดหมายข่าว วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีสู่มรดกโลก ฉบับที่ 16 […]

อ่านเพิ่มเติม

จัดทำแผนสร้างความตระหนักในคุณค่าของวัดพระมหาธาตุฯ

จัดทำแผนสร้างความตระหนักในคุณค่าของวัดพระมหาธาตุฯ

จดหมายข่าว วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีสู่มรดกโลก ฉบับที่ 15 […]

อ่านเพิ่มเติม

เร่งรัดแผนอนุรักษ์และคุ้มครองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสู่ภาคปฏิบัติ

เร่งรัดแผนอนุรักษ์และคุ้มครองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสู่ภาคปฏิบัติ

จดหมายข่าว วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีสู่มรดกโลก ฉบับที่ 14 […]

อ่านเพิ่มเติม

ความเชื่อเรื่องการวางผังวัดพระมหาธาตุฯ

ความเชื่อเรื่องการวางผังวัดพระมหาธาตุฯ

จดหมายข่าว วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีสู่มรดกโลก ฉบับที่ 13 […]

อ่านเพิ่มเติม