ตามรอยเส้นทางสู่วัดพระมหาธาตุฯ ตอนที่ 10

ตามรอยเส้นทางสู่วัดพระมหาธาตุฯ  ตอนที่ 10

“พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช” ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้า […]

อ่านเพิ่มเติม

ตามรอยเส้นทางสู่วัดพระมหาธาตุฯ ตอนที่ 9

ตามรอยเส้นทางสู่วัดพระมหาธาตุฯ  ตอนที่ 9

อาณาจักรตามพรลิงค์ภายหลังการโจมตีของกองทัพเรือของราเชนทรโจฬะ แห่ง […]

อ่านเพิ่มเติม

ตามรอยเส้นทางสู่วัดพระมหาธาตุฯ ตอนที่ 8

ตามรอยเส้นทางสู่วัดพระมหาธาตุฯ  ตอนที่ 8

เหตุการณ์ก่อนสร้างพระบรมธาตุเจดีย์  รัชกาล เหตุการณ์สำคัญในประเทศ […]

อ่านเพิ่มเติม

ตามรอยเส้นทางสู่วัดพระมหาธาตุฯ ตอนที่ 7

ตามรอยเส้นทางสู่วัดพระมหาธาตุฯ  ตอนที่ 7

ก่อนจะได้พบเห็นหลักฐานว่าด้วยการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมรา […]

อ่านเพิ่มเติม

ตามรอยเส้นทางสู่วัดพระมหาธาตุฯ ตอนที่ 5

ตามรอยเส้นทางสู่วัดพระมหาธาตุฯ  ตอนที่ 5

พระบรมธาตุเจดีย์แห่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นสถาปัตยกรรมการสร้ […]

อ่านเพิ่มเติม

ตามรอยเส้นทางสู่วัดพระมหาธาตุฯ ตอนที่ 4

ตามรอยเส้นทางสู่วัดพระมหาธาตุฯ  ตอนที่ 4

ภายหลังการล่มสลายของอาณาจักรศรีวิชัยในคาบสมุทรมลายู และสุมาตราเมื […]

อ่านเพิ่มเติม

ตามรอยเส้นทางสู่วัดพระมหาธาตุฯ ตอนที่ 3

ตามรอยเส้นทางสู่วัดพระมหาธาตุฯ  ตอนที่ 3

ก่อนจะกล่าวถึง “อาณาจักรนครศรีธรรมราช” อันเป็นศูนย์กล […]

อ่านเพิ่มเติม

ตามรอยเส้นทางสู่วัดพระมหาธาตุฯ ตอนที่ 2

ตามรอยเส้นทางสู่วัดพระมหาธาตุฯ  ตอนที่ 2

บนเส้นทางการค้าทางทะเลของอินเดียและจีนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13 ส […]

อ่านเพิ่มเติม

ตามรอยเส้นทางสู่วัดพระมหาธาตุฯ ตอนที่ 1

ตามรอยเส้นทางสู่วัดพระมหาธาตุฯ ตอนที่ 1

เป็นที่ยอมรับกันในวงวิชาการด้านประวัติศาสตร์ว่า ประเทศอินเดียและจ […]

อ่านเพิ่มเติม

ประติมากรรมโดดเด่นในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ตอนที่ 3)

ประติมากรรมโดดเด่นในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ตอนที่ 3)

หากเราเดินเข้าไปในวิหารพระทรงม้า (วิหารพระมหาภิเนษกรมณ์) นอกจากเห […]

อ่านเพิ่มเติม